povratak na naslovnicu

Metrika - Uvjeti korištenja

PRIVOLA

1. Izričito sam suglasan da moje niže navedene kategorije osobnih podataka Pixel Media d.o.o. smije prikupljati i obrađivati u metričke i analitičke svrhe na internetskim stranicama www.newsroom.hr .

Kategorije osobnih podataka u smislu ove privole obuhvaćaju kako slijedi:

 • ID korisnika iz baze;
 • Naziv/tvrtku društva;
 • Korisničko ime;
 • IP adresu
 • Vrijeme pristupa korisnika („log in time“)

2. Izričito sam suglasan da se moji osobni podaci navedeni pod točkom 1. ove privole, u analitičke i statističke svrhe, smiju prenositi sljedećim primateljima:

 • Google Analytics;

3. Izričito sam suglasan da se moji osobni podaci navedeni pod točkom 1. ove privole, u svrhu izrade općih i individualiziranih ponuda kako naših proizvoda tako i proizvoda partnera, smiju prenositi sljedećim primateljima:

Trikoder d.o.o., Styria IT Solutions d.o.o.

Pravo povlačenja privole u skladu s odredbom članka 7. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Ova privola može se povući u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti Pixel Media d.o.o. ili njegov zastupnik (vidi kontakt podatke pod "Dodatne informacije") u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 3D 1010 Zagreb, e-mailom info@pixsell.hr ili usmenim putem.

Po primitku izjave o povlačenju privole, Pixel Media d.o.o. će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako sve obrade/prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Dodatne informacije

Voditelj obrade: Pixel Media d.o.o. Oreškovićeva 3D, 1010 Zagreb
Zastupnik voditelja obrade: zop@pixsell.hr
Službenik za zaštitu podataka: zopcentral@styria.hr

Odredbe vezane uz podatke navedene u ovoj izjavi nisu niti zakonska niti ugovorna obveza, niti su uvjet nužan za sklapanje ugovora. Stoga, ne postoji obveza pružanja tih podataka. Pravna osnova za bilo koju obradu podataka u smislu ove izjave je samo privola kojom je odobrena obrada (članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako se privolom ne odobri obrada, ovdje opisana obrada podataka neće izvršiti.

Nadalje, temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u odnosu na obradu gore navedenih osobnih podataka imate:

 • Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade u vezi s osobnim podacima koji se odnose na ispitanika u skladu s člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
 • Pravo na ispravak u skladu s člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
 • Pravo brisanja ("pravo na zaborav") u skladu s člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
 • Pravo na ograničenje obrade u skladu s člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
 • Pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
 • Pravo na prigovor u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Pročitao sam i razumio sadržaj ovog dokumenta te, kao ispitanik, dajem izričitu suglasnost u smislu ove izjave: