povratak na naslovnicu

Uvjeti korištenja

Ovi uvjeti su objavljeni 19. kolovoza 2013. godine na www.newsroom.hr

 

I. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internetskoj stranici www.newsroom.hr i pripadajućim poddomenama te sadržaju na serverima (dalje u tekstu: NEWSROOM) je trgovačko društvo  Pixel Media d.o.o. Zagreb (dalje u tekstu: Newsroom).

NEWSROOM je usluga koju pruža Newsroom putem internet stranice www.newsroom.hr. NEWSROOM usluga (dalje u tekstu: web servis) sastoji se od baze podataka (sadržaja) u kojoj su sistematizirane informacije koje se odnose na najave događaja,  razna priopćenja i kratke preglede obljetnica. Uz navedeni sadržaj web servis sadrži i novinarske tekstove Newsroom-a iz vlastite produkcije te RSS reader.

Putem web servisa ugovornim korisnicima se omogućuje usluga korištenja njegovog sadržaja, u skladu s ugovorenim opsegom usluge.

Uz uslugu korištenja sadržaja web servisa ugovornim korisnicima se omogućava korištenje različitih alata i dodatnih funkcionalnosti i to: personalizacije usluge NEWSROOM,  organizatora u kojem je moguće planirati rad i pripremiti radne materijale te mogućnost internog slanja i primanja NEWSROOM sadržaja unutar iste redakcije.

Korištenje usluga web servisa regulirano je ovim Uvjetima korištenja usluge web servisa Newsroom (dalje u tekstu: Uvjeti).

Ovim Uvjetima  uređuju se odnosi između Newsroom d.o.o. iz Zagreba, kao pružatelja usluge web servisa NEWSROOM s jedne strane, te ugovornih korisnika web servisa NEWSROOM.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na sve ugovore između Newsroom-a i ugovornog korisnika, i smatraju se njihovim sastavnim dijelom.

 

Ugovorni korisnik je fizička ili pravna osoba koja ugovori korištenje usluge web servisa NEWSROOM.

Newsroom pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, s time da će se dostupnost izmjena osigurati putem internet stranice NEWSROOM. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Korisnici i ugovorni korisnici  dužni su redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korištenjem internetskog servisa NEWSROOM ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti.  Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

Korištenje usluga web servisa NEWSROOM odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane maloljetnika se ne preporučuje, i u svakom slučaju takvo korištenje treba biti uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, koji su o  tome dužni voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Newsroom ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

 

 

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA

Sav sadržaj koji se čini dostupnim putem usluge web servisa NEWSROOM uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, bez suglasnosti Newsroom-a ne smiju se reproducirati, distribuirati ili koristiti na bilo koji način koji je protivan ovim Uvjetima.

Usluge web servisa NEWSROOM-a zabranjeno je koristiti u komercijalne ili druge svrhe koje nisu  predmetom ugovora Newsroom-a i ugovornog korisnika te  koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

U slučaju korištenja koje je protivno ovim Uvjetima ili ugovoru Newsroom-a i ugovornog korisnika, Newsroom prodržava pravo ograničiti pružanje usluge ili raskinuti ugovor, kao i potraživati naknadu štete.

 

 

III. USLUGA WEB SERVISA NEWSROOM (BAZE PODATAKA)

Unutar usluge web servisa NEWSROOOM ugovornim korisnicima omogućava se dostupnost sadržaja koji je podijeljen u sljedeće baze podataka (strukturirane cjeline):

(a) NAJAVE

(b) PRIOPĆENJA

(c) OBLJETNICE

(d) NEWSROOM SPECIJAL

(e) VLM ČLANCI

Opseg korištenja usluge web servisa regulira se Ugovorom, ovisno o utvrđenom i dogovorenom modelu korištenja usluge.

 

(a) NAJAVE

Internetski servis NEWSROOM sadrži bazu informacija NAJAVE koja uključuje informacije (uglavnom medijska priopćenja) trećih strana i/ili informacije koje je (iz javnih izvora) prikupio stručni tim NEWSROOM-a, a koje se odnose na buduća odnosno predstojeća događanja, za koje može postojati interes javnosti.

Baza NAJAVE može uključivati i veze do sadržaja (uključujući i autorska djela), podataka, dokumenata i informacija na drugim internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Newsroom nema nadzor nad navedenim sadržajima, podacima, računalnim programima, dokumentima i informacijama, tj. drugim internet stranicama te ne odgovara za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama koji su kreirani od strane trećih osoba, a ne od strane Newsroom-a.

Informacije iz baze NAJAVE su primarno namijenjene  obradi  za potrebe objave u tiskanim dnevnim, tjednim, mjesečnim i godišnjim izdanjima te elektroničkim medijima,  za medijske stručnjake koji iste koriste s dužnom pažnjom, u skladu s pravilima struke.

 

(b) PRIOPĆENJA

Internetski servis NEWSROOM sadrži bazu informacija PRIOPĆENJA koja uključuje uglavnom medijska priopćenja i objave za javnost trećih strana.

Baza PRIOPĆENJA može uključivati i veze do sadržaja (uključujući i autorska djela), podataka, dokumenata i informacija na drugim internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Newsroom nema nadzor nad navedenim sadržajima, podacima, računalnim programima, dokumentima i informacijama, tj. drugim internet stranicama te ne odgovara za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama koji su kreirani od strane trećih osoba,  a ne od strane Newsroom-a.

Informacije iz baze PRIOPĆENJA su primarno namijenjene obradi  za potrebe objave u tiskanim dnevnim, tjednim, mjesečnim i godišnjim izdanjima te elektroničkim medijima,  za medijske stručnjake koji iste koriste s dužnom pažnjom, u skladu s pravilima struke.

 

c) OBLJETNICE

Internetski servis NEWSROOM sadrži bazu informacija OBLJETNICE koja uključuje informacije o povijesnim događanjima na određeni dan.

Newsroom ulaže napore s ciljem osiguranja točnosti informacija, ali ne odgovara za netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz korištenja informacija iz baze OBLJETNICE.

Informacije iz baze OBLJETNICE su primarno namijenjene obradi  za potrebe objave u tiskanim dnevnim, tjednim, mjesečnim i godišnjim izdanjima te elektroničkim medijima,  za medijske stručnjake koji iste koriste s dužnom pažnjom, u skladu s pravilima struke.

 

(d) NEWSROOM SPECIJAL

Web servis NEWSROOM sadrži bazu informacija NEWSROOM SPECIJAL koja uključuje tematski sistematizirani izbor informacija. Pojedini SPECIJAL selektira stručni tim web servisa NEWSROOM prikupljajući informacije, podatke i dokumente,  upućivanjem na informacije, vijesti i podatke dostupne od trećih strana te upućivanjem na izvore informacija u drugim bazama NEWSROOM-a.

Selektirani sadržaj predstavlja izbor i dodatnu sistematizaciju već dostupnog sadržaja te stoga  Newsroom ne preuzima odgovornost za istinitost ili točnost informacija koje čine takav sadržaj.

SPECIJAL osim izbora informacija može sadržavati i ključna pitanja glede teme na koju se SPECIJAL odnosi. U tim pitanjima se ne iznose javnosti nove činjenične tvrdnje niti ista odražavaju stav NEWSROOM-a.

SPECIJAL može sadržavati i tekstualni opis teme povodom koje se objavljuje SPECIJAL. U takvom tekstu se prenose samo navodi koje je već treća strana javno iznijela.

SPECIJALI mogu uključivati i veze do sadržaja (uključujući i autorska djela), podataka, dokumenata i informacija na drugim internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Newsroom nema nadzor nad navedenim sadržajima, podacima, računalnim programima, dokumentima i informacijama, tj. drugim internet stranicama te ne odgovara za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama koji su kreirani od strane trećih osoba.

Informacije iz baze  NEWSROOM SPECIJAL  su primarno namijenjene obradi  za potrebe objave u tiskanim dnevnim, tjednim, mjesečnim i godišnjim izdanjima te elektroničkim medijima,  za medijske stručnjake koji iste koriste s dužnom pažnjom, u skladu s pravilima struke.

 

(e) VLM članci

Internetski servis NEWSROOM sadrži bazu novinskih članaka agencije Newsroom (VLM članci) koja uključuje autorska djela u raznim novinarskim formama.

Korisnicima je dopušteno prenošenje  i objavljivanje VLM članaka isključivo na način utvrđen ugovorom i ovim Uvjetima.

Nositelj svih prava na autorskim djelima preuzetih putem ovih stranica iz baze VLM članci, odnosno sa njima povezanog servera je isključivo Newsroom ili treće osobe s kojom Newsroom ima ugovor o suradnji.

Autorska djela iz baze VLM članci osobito nije dopušteno objavljivati u na (internetskim) društvenim mrežama bez prethodnog dogovora i pisane suglasnosti Newsroom-a.

Sva preuzeta autorska djela iz baze VLM članci kod objave u tiskanim, elektroničkim (TV, Internet) i ostalim medijima moraju biti potpisana, odnosno uz njihovu objavu mora biti istaknut autor i izvor.

Nepotpisivanje ili krivo potpisivanje autora i izvora autorskih djela smatra se povredom ovih Uvjeta te predstavlja tešku povredu autorskog i srodnih prava te podliježe sankcioniranju.

Korisnik je dužan pridržavati se mogućih posebnih (teritorijalnih ili sličnih) ograničenja korištenja (objave) pojedinih autorskih djela, koja su naznačena uz autorsko djelo u bazi VLM članci.

 

IV. IZVORI INFORMACIJA (SADRŽAJA)

Sav sadržaj osim VLM članaka dostupan u web servisu NEWSROOM je  preuzet ili kreiran od strane partnera, trećih osoba ili iz javnih izvora. Sukladno tome Newsroom ne odgovara za istinitost, nepreciznost, ažurnost, netočnost, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja.

Izričito je zabranjeno koristiti sadržaj na način koji je protivan ovim Uvjetima.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (informacije, tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna djela) internetskog servisa NEWSROOM, Newsroom pridržava pravo potraživati naknadu štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi internetski servis.

 

 

V. KORIŠTENJE STRANICA WEB SERVISA NEWSROOM

Ove stranice i sav prikazan sadržaj namijenjeni su fizičkim i/ili pravnim osobama, registriranim korisnicima NEWSROOM-a.

Ugovorni lorisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice i web servis koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

 

 

VI. UGOVARANJE USLUGE, REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. MOguće je potpisivanje ugovora između korisnika i Newsroom-a kojim se reguliraju opseg i naknada za pružanje usluge.

Registracijom za usluge internetskog servis NEWSROOM, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku.

Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe.

Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registracijii.

Newsroom može odbiti ugovaranje usluge na temelju svoje slobodne procjene, a osobito:
- ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu ili pravu na zastupanje netočni ili neistiniti;
- ako je protiv naručitelja pretplate pokrenut stečajni postupak ili neki sličan postupak ili ako ima neke druge poteškoće u pogledu svog poslovanja te ako je naručitelj dužnik Newsroom-a ili povezanih osoba.

Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.

Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama te uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Izričito je zabranjeno slanje i razmjena sadržaja zaštićenog autorskim pravom s trećim osobama.

Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje internetskog servisa NEWSROOM za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, NEWSROOM zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade ugovornom korisniku bilo kakvog troška ili štete.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku (lozinku), dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti.

Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga NEWSROOM-a.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Korisnik se obvezuje da će redovito ažurirati svoje podatke i podatke svoje tvrtke.

 

 

VII. ODGOVORNOST ZA KORIŠTENJE

Newsroom nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje internetskog servisa NEWSROOM, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internetskog servisa NEWSROOM.

Korištenjem internetskog servisa NEWSROOM kao i sadržaja web servisa NEWSROOM, korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost.

 

 

VIII. UKIDANJE ILI OGRANIČAVANJE PRISTUPA SERVISU

Newsroom u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup internetskom servisu NEWSROOM te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta, kašnjenja u plaćanju ili zlouporabe.

 

 

IX. NAKNADA ZA KORIŠTENJE SERVISA I PRAVA OBJAVE SADRŽAJA

Newsroom putem ugovora s korisnicima utvrđuje naknadu za korištenje internetskog servisa NEWSROOM, prava objave sadržaja te opseg pružanja usluge u obliku mjesečne pretplate.

Ugovorom se također utvrđuju načini i rokovi plaćanja, moguća ograničenja korištenja sadržaja, ugovorne kazne u slučaju neovlaštenog ili nedopuštenog korištenja sadržaja te druga pitanja važna za ugovorne strane.

Na ugovore s korisnicima primjenjuje se odredbe ovih Uvjeta i smatraju se sastavnim dijeklom tih ugovora.

 

 

X. PRIMANJE OBAVIJESTI

Registracijom ili kreiranjem korisničkog računa na internetskom servisu NEWSROOM, korisnik daje suglasnost i privolu da ga se putem sredstava elektroničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti vezane za promotivne aktivnosti NEWSROOM-a. Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu, kontaktiranjem NEWSROOM redakcije na e-mail adresu info@newsroom.hr.

 

 

XI. KORIŠTENJE RSS VIJESTI

RSS vijesti s www.newsroom.hr  namijenjeni su isključivo korištenju za informiranje krajnjih korisnika internetskog servisa NEWSROOM.

Korištenje NEWSROOM-ovih RSS vijesti na mrežnim stranicama, tzv. news aggregatorima i slično izričito je zabranjeno bez pisane suglasnosti NEWSROOM-a.

Korištenje NEWSROOM-ovih RSS vijesti na bilo kojim drugim javno dostupnim internetskim stranicama ili bilo kojoj drugoj medijskoj platformi izričito je zabranjeno bez pisane suglasnosti NEWSROOM-a.

 

 

XII. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

Newsroom će poštovati anonimnost i privatnost korisnika internetskog servisa NEWSROOM, te će podatke o korisnicima koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

Newsroom može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Newsroom-u. Newsroom će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga NEWSROOM-a po tzv. „tailor made“ principu.

Newsroom pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe internetskog servis NEWSROOM, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Newsroom prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa.

Internetski servis NEWSWOOM koristi i tzv. cookies. Cookies su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. Cookies se mogu, putem odgovarajućih postavki internetskog preglednika, i odbiti ili izbrisati. To međutim može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti.

Newsroom će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja internetskog servisa NEWSROOM od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Newsroom koristit će isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

 

 

XIII. UVJETI SURADNJE i PREUZIMANJA DJELA OD AUTORA

 

U pogledu sadržaja usluge web servisa moguća je suradnja s pravnim ili fizičkim osobama.
Suradnja se odnosi na dostavu fotografskih djela, audiovizualnih djela, pisanih djela i  glazbenih djela s ciljem njihovog uvrštavanja u bazu web servisa NEWSROOM. U slučaj dostave takvih materijala  autor istih u cijelosti prenosi na Newsroom isključivo pravo iskorištavanja  bez posebne naknade.
Autor i Newsroom suglasno utvrđuju da je pravo izdavanja primjeraka autorskih djela Autora trajno i vremenski neograničeno preneseno na Newsroom koji je i isključivi nositelj tih prava, u cijelosti, u neograničenom broju primjeraka, izravno i neizravno, bilo kojim sredstvima i u bilo kojem obliku, u neograničenom broju izdanja, kako za potrebe Newsroom-a tako i za potrebe povezanih društava te klijenata Newsroom-a odnosno korisnika internetskog servisa NEWSROOM.
Pravne ili fizičke osobe koje dostavljaju materijale  jamče da su nositelji svih prava na njima. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Newsroom-u koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni materijal, pravne ili fizičke osobe koje su dostavile materijale  obvezuju se osloboditi Newsroom od štete i/ili zahtjeva trećih osoba, državnih tijela ili inspekcija.
S tim u vezi, pravne ili fizičke osobe koje su dostavile materijale  obvezuju se nadoknaditi Newsroom-u svaki oblik štete i troškova nastalih za Newsroom po bilo kojem osnovu vezanom za dostavljeni materijal (sadržaj).

 

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Newsroom  izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje internet stranice na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, kao i dobri običaji.

Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.